Stadionparken

Stadionparken  har et stort utvalg av aktiviteter, for store og små. Det er også lagt til rette for vinteraktivitet.