Sjøparken

Sjøparken er en del av det grønne parkdraget i Levanger sentrum. Prosjektets mål var å revitalisere parkaksen og forankre sundet som viktig identitetspunkt i byen. Parken skal sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen. Naboer er den gamle Dampskipsbrygga og en restaurant.Med et amfi av granittstein og et flatt parti mot sjøen inviterer parken til fleksibel bruk. Den er flittig i bruk som utendørs arena. To store trær er bevart og gir en fin kvalitet til anlegget. Ny trebrygge og trapp gir god adkomst til vannet, og benyttes som badeplass. Prosjektet inkluderer opparbeidelsen av fortau og heving av sjøgata gjennom parkaksen. Hensynet til universell utforming er innarbeidet i størst mulig grad.Parken sto ferdig i 2010.